מחקר השוואתי של 13C UBT (Richen-HeliFan) -2016


מחקר השוואתי 13C UBT (Richen-MS) -2016


בדיקת נשימה 13C-urea ב -50 דקות 50 מ"ג


יישום של 13C-UBT בהקרנת זיהום הליקובקטר פילורי במהלך חיקוי בבריאות בצ'נגדו, סצ'ואן


מאמר קליניקת מחקר עבור ספקטרומטר אינפרא אדום HG-IRIS200 13C


יישום של 13C-UBT בהקרנת זיהום הליקובקטר פילורי במהלך חיקוי בבריאות בצ'נגדו, סצ'ואן


השוואה בין פרוטוקולים שונים לבדיקת נשימה 13C-urea


דו"ח הקונצנזוס העולמי של גוט -2015-קיוטו על דלקת הקיבה של HP


Gut-citric_acid_solution