2018 אירופה H קבוצת המחקר Pylori הקונגרס הבינלאומי

- Sep 27, 2018-

Richen הקבוצה כמו נותנת החסות העיקרית השתתפו 2018 H האירופי Pylori קבוצת המחקר הקונגרס הבינלאומי בקאונוס, ליטא.