Richen השתתפו 5 הבינלאומי לסרטן אפיגנטיקה פגישה

- Mar 21, 2017-

Richen השתתפו 5 הבינלאומי לסרטן אפיגנטיקה פגישה



באוקטובר 2016, מעבדת העיכול של בית החולים הכללי של צבא השחרור העממי קיימה כנס אפיגנטי בינלאומי. פרופ 'ג' יימס הרמן, פרופ 'גואו מינגז' ו, פרופ 'קרלו מ קרוצ'ה, האקדמיה זאן Qimin, בית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, מאיו קליניק ועוד רבים אחרים ידועים מומחים השתתפו

ונשא נאומים. תוכן הקשור לסרטן הקיבה והפרעות מתילציה של דנ"א ואבחון הגידול, חיזוי וכן הלאה.

1-1F222144931Y3.png


ריצ'ן השתתף בקונגרס כנותן החסות הראשי. Richen היא יצרנית מובילה בעולם עבור 13C אוריאה נשימה מוצרים הבדיקה עם תכונות פולשניות ובטיחות לאבחון מוקדם של סרטן הקיבה. 1-151202150H62H.jpg