בדיקת נשימה 13C – Urea לאבחון דיוק הליקובקטר פילורי בילדים

- Jul 01, 2020-

בדיקת נשימה 13C – Urea לאבחון דיוק הליקובקטר פילורי בילדים: סקירה שיטתית וניתוח Meta


רקע כללי: בדיקת נשימה The13C ‐ urea (13C ‐ UBT) היא שיטה בטוחה, לא פולשנית ואמינהHelicobacter_Pylori1לאבחון זיהום פיליפורי אצל מבוגרים. עם זאת, הבדיקה הראתה דיוק משתנה בקרב אוכלוסיית הילדים, במיוחד בילדים צעירים. כיוונו לבצע סקירה שיטתית ומטא-אנליזה על מנת להעריך את ביצועי בדיקת האבחון ה- 13C-UBT עבור זיהום פיליפיס אצל ילדים.


שיטות: ערכנו סקירה שיטתית של מסדי הנתונים של PubMed, Embase ו- Liliacs, כולל מחקרים מינואר 1998 עד מאי 2009. קריטריוני הבחירה כללו מחקרים עם לפחות 30 ילדים ודיווחו על ההשוואה של 13C-UBT לעומת תקן זהב עבור H.pyloridiagnosis. 30 מאמרים ו -135 מחקרים נכללו לניתוח. ילדים קיבלו ריבוד בתתי קבוצות של< גיל="" 6="" ו-="" ≥6,="" ושקלנו="" משתנים="" כמו="" סוג="" הארוחה,="" ערך="" ניתוק,="" מינון="" עקבות="" וזמן="" דלתא="">


דִיוּן: מטא-אנליזות ביצועים The13C ‐ UBT הראו:

● דיוק טוב בכל הגילאים משולבים (רגישות 95.9%, ספציפיות 95.7%, LR+ 17.4, LR− 0.06, יחס הסיכויים לאבחון (DOR) 424.9)

● דיוק גבוה בילדים> 6 שנים (רגישות 96.6%, ספציפיות 97.7%, LR+ 42.6, LR− 0.04, DOR 1042.7)