ניהול הליקובקטר פילורי זיהום-מאסטריכט V / פירנצה הסכמה

- Mar 21, 2017-

13C-UBT הוא הגישה הטובה ביותר לאבחון זיהום H. pylori, עם רגישות וספציפיות גבוהה, ומופעים מצוינים.

מבחנים סרולוגיים מהירים ("משרד" או "קרוב לחולה") באמצעות דם שלמים יכולים להקל על יישום אסטרטגיית הבדיקה והטיפול בכלל. עם זאת, בדיקות אלה טרם אושרו, שכן הרגישויות שלהם ואת הספציפיות שנצפו עד היום היו בדרך כלל מאכזבת.

בתרגול הקליני, כאשר יש אינדיקציה לאנדוסקופיה, ואין התווית נגד ביופסיה, מומלץ לבדוק את בדיקת האוראז המהירה (RUT) כמבחן אבחנה של השורה הראשונה. במקרה של בדיקה חיובית, היא מאפשרת טיפול מיידי. ביופסיה אחת צריכה להילקח מן הקורפוס ואחד מן האנטם. RUT אינו מומלץ כמבחן להערכת חיסוני פילורי לאחר הטיפול.