ניהול של הליקובקטר פילורי זיהום-מאסטריכט V / פירנצה הסכמה

- Feb 26, 2018-

ה- 13C-UBT הוא הגישה הטובה ביותר לאבחון זיהום H. pylori, עם רגישות וספציפיות גבוהה וביצועים מעולים.

 

מתוך 12 RCTs המשווים את האסטרטגיה של 'טסט-טיפולי' לטיפול ב- OGD או PPI, שמונה (66%) בוצעו עם UBT, ארבעה (33%) עם סרולוגיה, ואף אחד עם SAT.

 

14C UBT הוצע גם בגלל העלות הנמוכה שלו, אבל כפי שהוא חושף את החולים לקרינה זה לא ניתן להשתמש בילדים ונשים בהריון.

--- ניהול זיהום הליקובקטר פילורי - מאסטריכט V / פירנצה הסכמה