התקנה חדשה לבדיקת נשימה במימן באיטליה

- Sep 10, 2019-


New Installation H2 Breath Test

מוצר בדיקת נשימה במימן ריץ '(Lactotest 202) המותקן בברשיה, איטליה.