2019 Richen הליקובקטר פילורי סמינר בירדן

- Jul 04, 2019-

בימים האחרונים, 2019 נערך ריצ'ן הליקובקטר פילורי בסמינר בהצלחה בירדן.

מנהל השוק העולמי שלנו ד"ר אטיליו ערכה מצגת נהדרת ודיון חם עם הרופאים הירדנים.