הראשון IR-200 מותקן בצרפת

- Jul 04, 2019-

בימים האחרונים, מר Jacopo Marcomeni השלימה את ההתקנה הראשונה של IR-200 במעבדה הצרפתית.

ההשפעה של מוצרי Richen הולכת וגדלה בכל אירופה